Hösten 2015 presenterade jag ett projekt jag gjort på uppdrag av Whispr Group i samarbete med Sustainable Brand Insight baserat på insamlad Twitterdata. Utmaningen var att poängsätta twitterkonton utifrån hur hög trovärdighet de har som påverkare inom hållbarhet och CSR. Här är videon från presentationen av Sustainability Engagement Mapping 2015 som projektet döptes till. I presentationen berättar jag mer om urvalet av data och hur poängsättningen gjordes.